Sabrina Weber Kindertherapie biedt kunstzinnige therapie aan kinderen van 4 tot 18 jaar. Er wordt gewerkt aan de individuele hulpvraag van het kind met behulp van tekenen, schilderen en boetseren. In een veilige, ontspannen sfeer wordt het kind gezien en begrepen voor wie hij is. Ieder kind heeft een unieke vraag en daarbij past een unieke benaderingswijze. Ik kijk naar de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind en ondersteun de ontwikkeling daar waar deze is gestagneerd. Het kind kan via kunst laten zien wat er zich innerlijk afspeelt.

Wat is Kunstzinnige Therapie?

Kunstzinnige therapie is een vorm van kindertherapie waarbij actief en creatief gewerkt wordt aan een bepaalde hulpvraag of problematiek. Daar waar kinderen doorgaans verbaal worden aangesproken op hun bewustzijn, wordt door het bezig zijn met kleuren, vormen en bewegingen het kind aangesproken op het gevoelsgebied. Het gevoelsgebied is het evenwicht tussen denken en handelen. Het niet meer in evenwicht zijn uit zich vaak in ander of bijzonder gedrag of een stagnatie in de ontwikkeling. Door het gevoel aan te spreken leert het kind zelf weer een gezonde balans te vinden. Het kind kan met plezier ervaringen opdoen en vaardigheden vormen en versterken die van belang zijn om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Wat houdt dat in?

Er wordt gewerkt met verf, klei, krijt, potloden, speksteen, bijenwas of ander soort materiaal dat passend is bij het kind.
Door gerichte kunstzinnig therapeutische oefeningen in te zetten hoeven er niet altijd woorden te worden gegeven aan ervaringen en gevoelens. Deze worden in de therapie op een kunstzinnige wijze in beeld gebracht. De therapie speelt hierop in en helpt het kind naar een volgende ontwikkelingsstap. Naast beeldende oefeningen wordt er ook gebruik gemaakt van therapeutische verhalen, gedichten, liedjes, sprookjes en bewegingsoefeningen. Allemaal afgestemd op het individuele kind. Kunstzinnige ervaring is niet nodig. In deze therapievorm wordt procesmatig gewerkt. Het gaat niet om het eindresultaat maar om dat wat er wordt ervaren tijdens het proces.

Video

Voor wie is Kunstzinnige Therapie?

Door beeldend te werken kunnen kinderen op een plezierige manier gevoelens uiten en leren om deze een plekje te geven. Kunstzinnige therapie is een laagdrempelige vorm van kindertherapie waarbij kinderen zelf actief en creatief leren om te gaan met hun ontwikkelingsvraag.  Kunstzinnige therapie is daarom geschikt voor ieder kind vanaf vier jaar.  Omdat de behandeling wordt afgestemd op het individu wordt er altijd aangesloten bij de unieke ontwikkelingsfase en hulpvraag van het kind. Er wordt nooit enkel vanuit een ziektebeeld of diagnose gewerkt. Een vastgestelde diagnose wordt wel meegenomen in de anamnese en het opstellen van het behandelplan.

Kunstzinnige therapie kan onder andere ondersteuning bieden bij:
– Leren omgaan met gevoelens van angst, verdriet en boosheid
– Onvoldoende weerbaar zijn
– Sociale problematiek
– Faalangst
– Hechtingsproblematiek
– Apathisch gedrag
– Piekeren
– Hooggevoeligheid
– Hoofd- en buikpijnen
– Gedrags- en ontwikkelingsproblematiek
– Overbeweegelijkheid, AD(H)D
– Autisme spectrum stoornissen
– Concentratieproblemen

Ouders worden betrokken bij de kindertherapie zodat zij, op basis van de opgedane inzichten en ervaringen, hun kind kunnen ondersteunen in het leerproces.

Over Sabrina

Mijn naam is Sabrina Weber en sinds 2016 heb ik mijn eigen praktijk voor Kunstzinnige Therapie.

Het is mijn passie om kinderen te begeleiden en om ze te helpen bij hun ontwikkeling. Ik doe dit door een antroposofische benadering te hanteren, waarbij ik kijk naar alle aspecten die mee kunnen spelen bij de ontwikkeling van het kind. Kunstzinnig werken is hierbij het middel dat ik gebruik om op een laagdrempelige manier het contact en een vertrouwensband te leggen met het kind.

Door het kind op een veilige en speelse manier in aanraking te brengen met gevoelens en bevindingen, ondersteun ik de ontwikkeling van positieve eigenschappen. Met het begeleiden van het kind in deze ontdekkingsreis ben ik in staat opnieuw een balans te creëren, wat het kind in staat stelt om zichzelf optimaal te kunnen ontwikkelen.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT) welke garant staat voor de kwaliteitsbewaking van de geregistreerde therapeuten. Jaarlijks volg ik verschillende na- en bijscholingscursussen om mijzelf te blijven ontwikkelen als therapeute.

Tarieven & Vergoedingen

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? U kunt altijd contact opnemen voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt bezien of kunstzinnige therapie passend is bij de situatie en bij uw kind. De duur van de kindertherapie hangt af van de hulpvraag en de problematiek. In de meeste gevallen betreft dit tussen de 10 en de 15 keer kunstzinnig werken. Tijdens het intakegesprek krijgt u een indicatie van het aantal therapiesessies dat wenselijk is, zodat u vooraf een helder overzicht heeft van alle kosten.

Veel verzekeraars vergoeden kunstzinnige therapie vanuit het aanvullende zorgverzekeringspakket. Lees uw verzekeringspolis goed door om te weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Soms vraagt een verzekeraar een verwijsbrief of indicatie van uw (huis)arts of behandelaar. Op zorgwijzer.nl vindt u een lijst van verzekeraars die de kunstzinnige therapie vergoeden.

Kennismaking

0gratis
  • Vrijblijvend

Therapie

7060 min
  • Inclusief BTW

Oudergesprek

7060 min
  • Inclusief BTW

Oudergesprek

4030 min
  • Inclusief BTW

Eindgesprek

7060 min
  • Inclusief BTW

Naam:

E-mail:

Onderwerp:

Telefoon:

Bericht:

Wilt u weten of Kunstzinninge Therapie iets voor uw kind is?

Neem gerust contact op.

Locatie & Route

Sabrina Weber Kindertherapie is gevestigd in Praktijk 078 te Dordrecht.